โรงยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการ ENV และ GREEN &CLEANL Hospital ครั้งที่1/2563