วัน: กุมภาพันธ์ 9, 2019

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง รพ.สต. วังตะเคียนและรพ.สต.ท่าไข่

โรงพยาบาลพุทธโสธร คณะผู้บริหารลงพื้นที่ดูแลการให้บริการหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital