25 ก.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอาหารชะลอไตและการใช้ยาที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วย egfr<60 และผู้ดูแลในเครือข่ายบริการโรงพยาบาลพุทธโสธร

วันที่ 25 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอาหารชะลอไตและการใช้ยาที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วย egfr<60 และผู้ดูแลในเครือข่ายบริการโรงพยาบาลพุทธโสธร

ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เวลา 08.00 – 16.30 น.

You may also like...