โรงพยาบาลพุทธโสธรเปิดให้บริการคลินิกอัลตร้าซาวด์ครรภ์เสี่ยงสูง