ประชาสัมพันธ์การให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โรงพยาบาลพุทธโสธร ได้ปรับการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ATK ขึ้น 2 ขีด) ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรับการตรวจรักษาได้ตามสิทธิ์การรักษา โดยสามารถเข้ารับบริการได้ตามสถานที่ ดังนี้

1.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดจีนประชาสโมสร (เลยตลาดบ้านใหม่ อยู่ฝั่งเดียวกันวัดจีนประชาสโมสร) ให้บริการในวันและเวลาราชการ

2.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธร (อาคารจอดรถของวัดโสธร ชั้น 1) ให้บริการในวันและเวลาราชการ

3.โรงพยาบาลพุทธโสธร (คลินิกอายุรกรรม 2 หน้าอาคารอำนวยการ) วันราชการ เวลา 13.00-15.00 น.
ใช้บัตรประชาชนในการติดต่อรับบริการตามปกติ
**กรณีตรวจ PCR เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ รับบริการได้ที่ รพ.พุทธโสธร ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.