ผู้เขียน: BHS

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมติดตามการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ