กิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2566  “คิดถึงพ่อ” ชวนทำดีด้วยการบริจาคโลหิต🩸

🖋5 ธันวาคม 2566 ขอเชิญพสกนิกรไทย
ร่วมบริจาคโลหิต🩸ในกิจกรรม “คิดถึงพ่อ ทำดีด้วยการบริจาคโลหิต”
🙏เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 88 ราย ได้โลหิตจำนวน 73 ยูนิต
🙏ขอขอบพระคุณและร่วมอนุโมทนาบุญ ทุกท่านด้วยค่ะ🙏