โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรมมงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรมมงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
กิจกรรมโรงพยาบาล on 27 Nov , 2017
More