โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
กิจกรรมโรงพยาบาล on 16 Oct , 2017
More