หมวดหมู่: เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรม สร้างแกนนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เขตพื้นที่บริการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วงาน เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี พ.ศ.2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา)