ดูต่อ ผู้ชนะการเสนอราคา

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร สำหรับผู้ป่วย ที่แยกกักตัวที่บ้าน HOME ISOLATION จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หัวดูดเสมหะ จำนวน 36 ชุด รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ขนาด ๕๐ PSI จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียด
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 2 เครื่อง รายละเอียด
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 7 เครื่อง รายละเอียด
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง รายละเอียด
 17. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 52 รายการ รายละเอียด
 18. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 19. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 20. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 21. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 300 ชุด รายละเอียด
 22. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 23. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 24. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 25. ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย รายละเอียด
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกมีเบ้าแบนไม่ใช่ซีเมนต์ Total Hip Cementless Metal on Poly รายละเอียด
 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก (PFNA) รายละเอียด
 31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 29 รายการ รายละเอียด
 32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 20 รายการ รายละเอียด
 33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารก จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ HPV PCR จำนวน 20,000 Test รายละเอียด
 35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตามสาย 2 อาคาร อาคารสนับสนุนบริการชั้น 8 และอาคารอุบัติเหตุชั้น 8 จำนวน 2 ระบบ รายละเอียด

ดูต่อ ประกวดราคา

 1. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 3. ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราตาจ้างซ่อมชีลเลอร์ ยี่ห้อเทรน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น รายละเอียด
 4. ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด
 5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (SARS-COV2 Antigen (Profestional) จำนวน 37,500 Test และ SARS-COV2 Antigen(Self test) จำนวน 37,500 test)) รายละเอียด
 6. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 4 รายการ รายละเอียด
 7. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ฯ รายละเอียด
 8. ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ Body Composition Aalysiss เครื่องมือสำหรับวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย รายละเอียด
 9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ Body Composition Aalysiss เครื่องมือสำหรับวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย รายละเอียด
 10. ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง รายละเอียด
 11. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รายละเอียด
 12. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง รายละเอียด
 13. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ รายละเอียด
 14. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ฯ รายละเอียด
 15. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ฯ รายละเอียด
 16. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 4 รายการ รายละเอียด
 17. (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเปลี่ยนท่อส่งลมเย็นเป็นท่อ PID เปลี่ยนท่อน้ำเย็นเป็นท่อ PPR และแก้ไขระบบน้ำทิ้งของแผนกไอซียูศัลยกรรม จำนวน 1 งาน ณ.อาคารสิริโสธรารักษ์ ชั้น 2 รายละเอียด
 18. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเปลี่ยนท่อส่งลมเย็นเป็นท่อ PID เปลี่ยนท่อน้ำเย็นเป็นท่่อ PPR และแก้ไขระบบน้ำทิ้งของแผนกไอซียูศัลยกรรม จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 19. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รายละเอียด
 20. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
 21. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
 22. ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นพร้อมเปลี่ยนฝ้าและแก้ไขท่อน้ำทิ้ง จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 23. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 24. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 25. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 26. ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจ CD4จำนวน 3,000 Test รายละเอียด
 27. (ร่าง) ประกวดราคาจ้างซ่อมชีลเลอร์ ยี่ห้อเทรน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น รายละเอียด
 28. (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นพร้อมเปลี่ยนฝ้าและแก้ไขท่อน้ำทิ้ง จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 29. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมชีลเลอร์ ยี่ห้อเทรน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น รายละเอียด
 30. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นพร้อมเปลี่ยนฝ้าแก้ไขท่อน้ำทิ้ง จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 31. ประกาศยกเลิก ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียด
 32. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ รายละเอียด
 33. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ รายละเอียด
 34. ประกวดราคาซื้อวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP 325 DNW จำนวน 600 ตลับ รายละเอียด
 35. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP 325 DNW จำนวน 600 ตลับ รายละเอียด
 36. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์  ข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรงฯ รายละเอียด
 37. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  ข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรงฯ รายละเอียด
 38. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุดข้อขาเทียมระดับเหนือเข่า ข้อเข่าเทียมมีกลไกป้องกันการหกล้ม เท้าแบบมีแรงส่ง จำนวน 8 ชุด รายละเอียด
 39. ประกวดราคาซื้อชุดข้อขาเทียมระดับเหนือเข่า ข้อเข่าเทียมมีกลไกป้องกันการหกล้ม เท้าแบบมีแรงส่ง จำนวน 8 ชุด รายละเอียด
 40. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รายละเอียด
 41. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รายละเอียด
 42. ประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 43. (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 44. ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง รายละเอียด
 45. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง รายละเอียด
 46. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง รายละเอียด