พ.ศ.2513

พ.ศ.2513 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด บริจาคเงินสร้างตึก 2 ชั้น จำนวน 757,500 บาท ใช้เป็นหอผู้ป่วยเด็กและอายุรกรรม (ตึก2)