ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ ผ้าก๊อส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ พลาสเตอร์ใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เสื้อกันเปื้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ๑ รายการ สติกเกอร์ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๓ รายการ พลาสติกดามขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการผ้าห่อตัวเด็ก (Papoose board size M) ของโรงพยาบาลพุทธโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ ถุงพลาสติกสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก รายละเอียด
 •  ประกวดราคาซื้อชุดวินิจฉันภาพ (Diagnostic Workstation)   รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๔ รายการ เข็มฉีดยาพลาสติก รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิ่นๆ ๑ รายการ ( มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง )  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์  ๑ รายการ (สติกเกอร์ปิดฉลากยา) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ ท๊อปเดรสซิ่งสเตอร์ไรด์  รายละเอียด
 •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ THOCAR CATHETER SOFT รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๔ รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ Tegaderm รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ ชุดให้เลือด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๒ รายการ โฟเล่ย์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารหนืด รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ MDT Plus Hemodialysis Tubing Set ( ชุดสายน้ำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำที่พักขยะติดเชื้อ ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (ชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อนิ้ว และข้อศอก) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์จำนวน ๑ รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็นและเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร จำนวน 10 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin Sodium 4 gm for injection รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate 400 mg/4 ml for injection รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietie alpha 4,000 IU for injection รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดชับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropenem injection 1 gram  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin tablet 40 mg รายละเอียด