ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงาน Sport Day & Sport Night

Sport Day & Sport Night

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรวจเยี่ยมตึกกุมารเวชกรรม ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

“วันเอดส์โลก” WORLD AIDS DAY

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ลานพักญาติ

โรงพยาบาลพุทธโสธรอบรมแกนนำส่งเสริมการเลิกบุหรี่ ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา