รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  รับสมัครนักวิชาการศึกษา […]

ยกเลิกการประกาศซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวด ของแห้งและเครื่องปรุง

ยกเลิกการประกาศซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวด […]

ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติฯ

ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัต […]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เวชภ […]