รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

กลุ่มงานทันตกรรม รับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่ […]

พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมวิชาการของสมาคมนักบริหารสาธารณะสุขประจำปี2559

ประชุมวิชาการของสมาคมนักบริหารสาธารณะสุขประจำปี2559

พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่6 ครั้งที่1/2559

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่6 ครั้งที่1/2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยม […]