24 ก.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน

วันที่ 24 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน ห้องป […]

23 ก.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอาหารชะลอไตและการใช้ยาที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วย egfr<60 และผู้ดูแลในเครือข่ายบริการโรงพยาบาลพุทธโสธร

วันที่ 23 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน […]

22 ก.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบยา (เภสัชกรรมและบำบัด)

ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบยา (เภสัชกรรมและบำบัด) วันที่ […]

22 ก.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการระบบส่งต่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการระบบส่งต่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 22 […]