ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและชมรมจริยธรรม ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเ […]

ผู้อำนวยการประชุมเร่งรัดติดตามบริหารจัดการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

ประชุมเร่งรัดติดตามบริหารจัดการและการเบิกจ่ายเงินงบประม […]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เยี่ยมไข้ คุณธรรมนูญ รัตนวราหะ และบิดา ของนพ.เกริกไกร ฯ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงาน Sport Day & Sport Night

Sport Day & Sport Night