คุณพัชรี ศิริศักดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ. รพ.พุทธโสธร และแนะนำโครงสร้างของกลุ่มงานเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จ […]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด และแนวทางดำเนินงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด แล […]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายทรงชัย ตังคณานุกูลชัย