ผอ.ประชุมเลขาฯ เพื่อทบวนภารกิจ และติดตามประสานงานที่ได้รับมอบหมาย

ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6 ณ สสจ.ชลบุรี

PCT ศัลยกรรม จัดการบรรยาย”Public Health Service in the New Era”

ผู้อำนวยการฯ พบผู้มีอุปการคุณและเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลเครือข่าย