โครงการ “การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น” ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ผู้อำนวยการฯ “ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ” เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ผอ.สมบัติ กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดฯ และเข้าพบอดีตผู้อำนวยการฯ เพื่อแนะนำตัว

กลุ่มงานเภสัชกรรมจัดอบรมเครือข่าย “แพทย์แผนไทยและสมุนไพร” โรงพยาบาลพุทธโสธร