ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมคกก. บริหารการเงินการคลัง (CFO)

ประวัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

    แพทย์หญิงสมบัติ  ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยา […]

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและชมรมจริยธรรม ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเ […]

ผู้อำนวยการประชุมเร่งรัดติดตามบริหารจัดการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

ประชุมเร่งรัดติดตามบริหารจัดการและการเบิกจ่ายเงินงบประม […]