25 ก.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอาหารชะลอไตและการใช้ยาที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วย egfr<60 และผู้ดูแลในเครือข่ายบริการโรงพยาบาลพุทธโสธร

วันที่ 25 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน […]

25 ก.ย. 58 โครงการสมาธิบำบัดเพื่อเยียวยาผู้ป่วยเรื้อรัง

วันที่ 25 กันยายน 2558 โครงการสมาธิบำบัดเพื่อเยียวยาผู้ […]

24 ก.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน

วันที่ 24 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการเวชระเบียน ห้องป […]

23 ก.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอาหารชะลอไตและการใช้ยาที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วย egfr<60 และผู้ดูแลในเครือข่ายบริการโรงพยาบาลพุทธโสธร

วันที่ 23 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน […]