โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการผ่าตัดตา “โรคตาต้อกระจก” ประจำปี 2561