กระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว และนายสันติ พร้อมพัฒน์