ประกาศโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาค

ประกวดราคา

 1. (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 8 รายการ รายละเอียด
 2. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ BMS IPD Paperless รายละเอียด
 3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ BMS IPD Paperless รายละเอียด
 4. ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 6. ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบติดตาม โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 7. เเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบติดตาม โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 8. ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจ ท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดลึก พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพุทธ  โสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 9. เเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจ ท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดลึก พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพุทธ  โสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 10. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ รายละเอียด
 11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาจิตเวช 2 รายการ รายละเอียด
 12. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดไฟฟ้า รายละเอียด
 13. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดไฟฟ้า รายละเอียด
 14. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 8 รายการ รายละเอียด
 15. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิติ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 16. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิติ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 17. ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นและท่อส่งลมเย็นพร้อมหุ้มฉนวน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 18. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นและท่อส่งลมเย็นพร้อมหุ้มฉนวน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 19. ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ รายละเอียด
 20. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ รายละเอียด
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯลฯ รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดลึก พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบติดตาม โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องรักษาด้วยความเย็นฯ รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ กระบอกตาชนิดกลับภาพฯ 3 เครื่อง รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจจอประสาทตา 1 เครื่อง รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาแผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า ชุดระบบประชุมแบบไร้สายพร้อมกล้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย 48 รายการ รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจไฟเบอร์ออฟติค 1 เครื่อง รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกลุ่มยาตา 7 รายการ รายละเอียด
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด 6 รายการ รายละเอียด
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก รายละเอียด
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเปลี่ยนท่อส่งลมเย็น รายละเอียด
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่า ผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง รายละเอียด
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ รายละเอียด
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ รายละเอียด
 1. ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ รายละเอียด
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ HbA1C จำนวน 13,200 test/report รายละเอียด
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ SARS-COV2  รายละเอียด

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
 2. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร รายละเอียด
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธร เงินบำรุงดรงพยาบาลฯ(งบดำเนินงานป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญาหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564)(ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 8. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 10.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 11. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สื่อความรู้

สื่อวีดิทัศน์

แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ

VAP Bundle “WHAPO+C”

VAP Bundle “WHAPO+C”