โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลพุทธโสธร