โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์