โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราประจำปี

โรงพยาบาลพุทธโสธรรับมอบเครื่องช่วยหายใจ

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562