โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรสวรมหาราช

โรงพยาบาลพุทธโสธร ผูอำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดร้าน Golden Place สาขาฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เยี่ยมเสริมพลังการให้บริการ ศศม.วัดจีนประชาสโมสร และ ศศม. วัดโสธร

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช