โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัลผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาพรวมดีเด่น ลำดับที่1 ร้อยละ100 (กลุ่ม M ได้รับจัดสรรงบประมาณ มากกว่า 10 ล้านบาท – 100 ล้านบาท)

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข แผนบูรณาการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปี 2563

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก