ประกาศโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคา

 1. ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 2. (ร่าง) ประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 3. ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รายละเอียด
 4. ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า พร้อมบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 5. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รายละเอียด
 6. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ รายละเอียด
 7. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รายละเอียด
 8. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รายละเอียด
 9. ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 10. (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า รายละเอียด
 11. ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร สูตรสำเร็จ จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด  เอกสารแนบ
 12. ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นฯ จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 13. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นฯ จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 14. ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 15. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (อุปกรรณ์กระจายสัญญาณ) รายละเอียด
 16. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 300 ราย รายละเอียด
 17. ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ สถานีรับส่งกระสวย 2 สถานี รายละเอียด
 18. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 300 ราย รายละเอียด
 19. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ สถานีรับส่งกระสวยฯ รายละเอียด
 20. ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ รายละเอียด   เอกสารแนบท้าย
 21. ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ รายละเอียด   เอกสารแนบท้าย
 22. ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบ็ดเบล็ด จำนวน 98 รายการ รายละเอียด   เอกสารแนบท้าย
 23. ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดข้าว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาสถานีรับส่งกระสวยฯ จำนวน 2 สถานี รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาระบบจัดยาwinscan รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นหลักและฉนวนท่อน้ำเย็นส่วนที่เหลือของกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน 1 งาน ณ.อาคารสิริโสธรารักษ์  14 ชั้น รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่ รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อสัตว์น้ำ รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร(สูตรสำเร็จ) รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาโรคเลือด 2 รายการ รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักปลอดภัย รายละเอียด
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ข้อเข่า รายละเอียด
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคฯอาหารทางสายให้อาหาร(สูตรสำเร็จ) วิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน 3 รายการ รายละเอียด
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจ MRI รายละเอียด
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่า PACS รายละเอียด
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มน้ำยาล้างไต 2 รายการ รายละเอียด
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม 6 รายการ รายละเอียด
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า ตู้ควบคุมลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตู้ รายละเอียด
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกพร้อมกล่องสเตอร์ไรด์ จำนวน 3 ชุด รายละเอียด
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตาฯ รายละเอียด
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเลื่อยผ่าตัดกระดูกด้วยไฟฟ้า (Electrical Ostelating Saw) จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา insulin aspart 30 iu1 mL + insulin aspart protamine 70 iu1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge รายละเอียด
 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 7 โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน  รายละเอียด
 1. ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ รายละเอียด
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ HbA1C จำนวน 13,200 test/report รายละเอียด
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ SARS-COV2  รายละเอียด

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
 2. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร รายละเอียด
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธร เงินบำรุงดรงพยาบาลฯ(งบดำเนินงานป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 6. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการแพทย์) พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญาหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564)(ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 10. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 11.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 12. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สื่อความรู้

โพสล่าสุด