กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร และ คอสอ.เมืองฉะเชิงเทรา