ขอเชิญชวน “ชาวฉะเชิงเทรารวมใจฉีดวัคซีน เพื่อหยุดยั้งโควิด-19”