ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)”