ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพุทธโสธรที่ได้รับรางวัล “ประเภทหน่วยบริการขนาดมากกว่า 150 เตียง (รพ. ศูนย์/ รพ.ทั่วไป)”