ข้อมูลโครงการจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

ข้อมูลโครงการจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560 รายละเอียด