ห้องตรวจ : เวชกรรมฟื้นฟู

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์เวชกรรมฟื้นฟู
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น. )
บ่าย
( 13.00 – 16.30 น. )
จันทร์ ตรวจ EMG พญ. วรกานต์
อังคาร  – ตรวจ EMG พญ. พจีภัทร  อนุราชเสนา
พุธ  – พญ. พจีภัทร  อนุราชเสนา (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
พฤหัสบดี  – พญ. วรกานต์ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ศุกร์ พญ. พจีภัทร  อนุราชเสนา (คลินิกลดเกร็ง)

พญ. วรกานต์ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

 –

ปรับปรุง 12 ธ.ค. 2560