คุณปรัชญา – คุณพิชญา – คุณอัครนัฐ – คุณศศิชญา นวไตรลภ บริจาคเงินให้โรงพยาบาล