คุณรัตนา อธิคุณ บริจาคเงินเพื่อช่วยสู้ภัย Covid-19