คุณวสุกฤต มณฑลอมรสุข บริจาคน้ำกลั่นเติมเครื่องออกซิเจน