คุณสหธร พึ่งชาญชัยกุล มอบทุนให้นักศึกษาแพทย์ พร้อมคณะ บริจาคเงินให้แก่รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่