จ้างทำที่พักขยะติดเชื้อ ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม

  • จ้างทำที่พักขยะติดเชื้อ ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม  รายละเอียด