ตารางข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก

  • ตารางข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก รายละเอียด