ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน )

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน ) รายละเอียด