ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เตียงผู้ป่วยปรับระดับเฟาว์เลอร์ชนิด 3 ไก ทำด้วยเหล็กพ่นสี จำนวน 9 เตียง,ตู้ข้างสแตนเลส จำนวน 9 ตู้ และรถเข็นเตรียมยาฉีดสแตนเลส จำนวน 1 คัน

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เตียงผู้ป่วยปรับระดับเฟาว์เลอร์ชนิด 3 ไก ทำด้วยเหล็กพ่นสี จำนวน 9 เตียง,ตู้ข้างสแตนเลส จำนวน 9 ตู้ และรถเข็นเตรียมยาฉีดสแตนเลส จำนวน 1 คัน รายละเอียด