ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดน้ำไขสันหลัง)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดน้ำไขสันหลัง)  รายละเอียด