ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง Brake Complet (อะไหล่กล้องจุลทรรศ์สำหรับห้องผ่าตัด 4 ตา ควบคุมการทำงานด้วยมือ 1 OR 6515-021-4112) จำนวน 2 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง Brake Complet (อะไหล่กล้องจุลทรรศ์สำหรับห้องผ่าตัด 4 ตา ควบคุมการทำงานด้วยมือ 1 OR 6515-021-4112) จำนวน 2 ชุด รายละเอียด