โรงพยาบาลพุทธโสธร


ที่อยู่ : 174 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000, ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 038-814375-78

โทรสาร : 038-511033

โทรเหตุฉุกเฉิน : 1669

Facebook : โรงพยาบาลพุทธโสธร | Facebook