ทีมหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดจีนประชาสโมสรร่วมกับทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ให้การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง และส่งมอบบัตรแนะนำตัวหมอประจำตัว 3 คน