บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด ส่วนงาน SRL/MKL บริจาคเงินให้โรงพยาบาล