ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจท้องและผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยระบบวิดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจท้องและผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยระบบวิดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียด