ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ

  • ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด