ประกาศจังหวัดฉะเชิงทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวนิ้วมือ (Head Continuous Passive Motion) และชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อศอก (Elbow Continuous Passive Motion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวนิ้วมือ (Head Continuous Passive Motion) และชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อศอก (Elbow Continuous Passive Motion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด