ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (Hyper-Hypothermia) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (Hyper-Hypothermia)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด