ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ 1 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ 1 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด