ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบ PACS (X-RAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบ PACS (X-RAY)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด