ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด