ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาด้วยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาด้วยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด