ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG)(EKG, NIBp, SpO2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ  (Monitor EKG)(EKG, NIBp, SpO2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด