ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด