ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด