ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้า (Total Hip Cementless) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อข้อสะโพกมีเบ้า (Total Hip Cementless) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด