ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด